Допомагаю.укр

Дякуємо! Ви чудові! Завдяки Вам ми вже зібрали 20 326 883 грн!

Правила користування інтернет-порталом Благодійної Організації «Допомагаю.укр»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами Засновників Благодійної Організації «Допомагаю.укр»
Протокол № 1 від 24 жовтня 2019 року
м. Київ – 2019 рік


Наша Благодійна Організація «Допомагаю.укр» надає перевагу діям, а не розмовам про те, як можна допомогти іншим. Однак, ми усвідомлюємо факт, що формальні питання також мають значення. Нижче ми виклали правила сайту. Якщо Тобі потрібні короткі та зрозумілі відповіді на питання, які Тебе цікавлять - Ти знайдеш їх у Як працює «Допомагаю.укр»? або Питання що часто задаються. Бажаємо приємного читання.

§ 1. Означення

Використані у цих правилах означення означають наступне:

 1. «Портал» – інтернет-портал Благодійної Організації «Допомагаю.укр», який знаходиться за адресою: https://dopomagayu.org.ua.
 2. «Фонд» – Благодійна Організація «Допомагаю.укр» зареєстрована у м. Київ, Шевченківський район, вулиця Січових Стрільців 77, офіс 205, м. Київ 04053, ідентифікаційний код юридичної особи: 43310431, номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 1 072 102 0000 044055.
 3. «Правила» – цей документ, який встановлює принципи та умови роботи Порталу та користування ним, права та обов'язки Користувачів, а також права та обов'язки Фонду.
 4. «Користувач» - кожна фізична особа, юридична особа, а також організація, яка не є юридичною особою, що будь-яким способом користується послугами, які надає Фонд за допомогою Порталу.
 5. «Благодійник» – Користувач, який є повністю дієздатною фізичною особою або фізичною особою з обмеженою дієздатністю, який зареєструвався на Порталі або користується Порталом через вхід у свій обліковий запис на Facebook або Google, а також, якщо Фонд надав таку можливість, юридична особа або дієздатна організація, яка не є юридичною особою, яка зареєструвалася на Порталі.
 6. «Обліковий запис» – доступне для Користувача місце на Порталі, за посередництвом якого Користувач вводить, управляє та надсилає дані у структурі Порталу.
 7. «Сервіс фінансового посередництва» – сервіс фінансового посередництва LiqPay (https://www.liqpay.ua/uk/), материнською компанією якого є Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» зареєстрований у м. Києві, вул. Грушевського, будинок 1д, м. Київ 01001, зареєстрований НБУ в «Книзі реєстрації банків» під № 92 від 19 березня 1992 року. Ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011 р.
 8. «Потребуючий» – особа, для якої з метою допомоги Фонд організує Збір, та для якої Фонд організує допомогу з суми усіх Пожертв.
 9. «Пожертва» – сума, яка складає пожертву у розумінні положень Цивільного кодексу, яку Користувач надає Фонду, зокрема, у зв'язку зі Збором.
 10. «Збір» - акція, яку Фонд оголошує на Порталі, що полягає на зборі коштів на досягнення визначеної мети, або на статутні цілі Фонду у широкому розумінні.

§ 2. Загальні положення

 1. Портал є виключною власністю Фонду.
 2. Фонд надає Користувачам електронну адресу: info@dopomagayu.org.ua - призначену для зв'язку з ним, на яку Користувачі можуть надсилати Фонду будь-які запитання, пропозиції, зауваження та інформацію.
 3. Кожну згадку у змісті Правил про повідомлення, інформування або будь-яку іншу форму контакту з Фондом слід розуміти як надіслання повідомлення на електронну адресу (e-mail), вказану у попередньому пункті.
 4. Реєстрація та користування послугами, які надаються у рамках Порталу, відбувається добровільно та безкоштовно.
 5. Кожен Користувач Порталу зобов'язаний ознайомитися з Правилами та виразити згоду на їх зміст.
 6. Логотип та назва Порталу захищені правом та є власністю Фонду. Використовувати логотип або назву Порталу будь-яким способом без згоди Фонду, за винятком ситуацій, передбачених положеннями чинного законодавства, заборонено.
 7. Авторські права на графічні елементи Порталу та інші його елементи, які розмістив Фонд, а також на доступ до повного вмісту Порталу належать виключно Фонду та третім особам, з якими Фонд уклав відповідні ліцензійні договори. Будь-яке копіювання, тиражування та розповсюдження елементів Порталу, а також доступ до повного вмісту Порталу без згоди Фонду забороняється.
 8. Правила користування інтелектуальною власністю Фонду, у тому числі його торговими знаками та наданими банерами, викладені у Правилах користування інтелектуальною власністю Благодійної Організації «Допомагаю.укр».
 9. Користувач, який розміщує на Порталі зображення третьої особи, повинен мати згоду цієї особи на розповсюдження її зображення у рамках Порталу. Якщо у цієї особи немає повної дієздатності, згоду надає її законний представник.

§ 3. Технічні умови користування Порталом, заборона представлення незаконного вмісту, заборонений вміст на Порталі

 1. Для відповідного користування послугами Порталу Користувачами, у тому числі з метою здійснення успішної реєстрації та входу, необхідно мати у сукупності:
  • з'єднання з мережею Інтернет,
  • прилади, які дозволяють користуватися мережею Інтернет,
  • браузер, який дозволяє висвітлити на екрані гіпертекстові документи, пов'язані у мережі Інтернет послугою мережі WWW, який також обслуговує мову програмування JavaScript, та приймає файли типу «Cookies»,
  • користувачі, які здійснюють реєстрацію, повинні мати активну електронну поштову скриньку.
 2. На Порталі заборонено розміщувати матеріали, які порушують закон, зокрема, закликають до расової, етнічної та релігійної ворожнечі, матеріали порнографічні або педофільські, матеріали, які прославляють фашизм, нацизм, комунізм, пропагують насильство, ображають релігійні почуття, порушують права інших осіб, зокрема, їх особисте благо.
 3. Фонд, у випадку отримання інформації про розміщення на Порталі матеріалів, які порушують закон, негайно заблокує до них доступ.
 4. Користувачам забороняється розміщувати на Порталі дані, які містять номери банківських рахунків або означення рахунків у сервісі PayPal або в інших подібних сервісах, а також прямі та непрямі посилання на сторінки WWW, де вказується номер банківського рахунку або означення рахунку в сервісі PayPal або в інших подібних сервісах. У разі виявлення порушення заборони, про яку йдеться у попередньому реченні, Фонд усуне заборонені дані. Крім того, Фонд має право усунути Обліковий запис Користувача, який порушив заборону.
 5. Розміщувати на Порталі без попередньої згоди Фонду рекламні, маркетингові матеріали, а також матеріали, пов'язані з просуванням, заборонено. Виняток - якщо інше передбачено у Правилах.
 6. Фонд має право розміщувати на Порталі рекламні, маркетингові матеріали, а також матеріали, пов'язані з просуванням, від Фонду або третіх осіб.
 7. Користувач, який розміщує на Порталі будь-які матеріали, у тому числі своє зображення, виражає згоду на розповсюдження цих матеріалів Фондом.
 8. Фонд заявляє, що матеріали, які розміщуються ним на Порталі, зокрема описи Зборів, можуть бути виконані Фондом на підставі інформації, яку надали Користувачі, особи, які просять про допомогу, а також їх близькі. Фонд на підставі наданих матеріалів перевіряє мету і суму Збору. Фонд не несе відповідальність за думки, оцінки та почуття, пов'язані з перебігом лікування або хвороби осіб, які просять про допомогу, де ці думки, оцінки та почуття, є елементами опису Зборів. У разі вірогідного повідомлення Фонду про незгідність з законом вмісту, про який йдеться вище, Фонд заблокує до нього доступ у рамках Порталу.

§ 4. Благодійники – реєстрація

 1. Благодійником може бути повністю дієздатна фізична особа, фізична особа з обмеженою дієздатністю (за згодою законного представника), а також юридична особа або дієздатна організація, яка не є юридичною особою.
 2. Суб'єкти, про яких йдеться у попередньому пункті, можуть самостійно, добровільно та безкоштовно зареєструватися на Порталі.
 3. При реєстрації Благодійника необхідно вказати електронну адресу (e-mail), на яку Фонд надішле повідомлення, що містить посилання на реєстраційний формуляр. Для завершення реєстрації необхідно натиснути на посилання та заповнити щонайменше три позиції формуляра, які не позначені як необов'язкові. Наслідком натиснення на кнопку «Зареєструватися» є активація Облікового запису Благодійника та укладення з Фондом договору про користування послугами у рамках Порталу згідно з умовами, описаними у Правилах.
 4. Вибраний Користувачем логін не може містити в собі захищені законом торгові знаки або інші позначення, користуватися якими Благодійник не має права, зокрема, такі, які оманливо представляють Благодійника як іншу публічно відому особу, а також слова, які вважаються образливими.
 5. Фонд, у випадку отримання інформації про розміщення Благодійником у логіні позначення, про яке йдеться в п. 4, може змінити логін, інформуючи про це Користувача у повідомленні (e-mail).

§ 5. Благодійники – послуги

 1. Фонд надає Благодійникам наступні послуги:
  • надає можливість користування Обліковим записом Благодійника,
  • надає можливість, за допомогою Сервісу фінансового посередництва або іншим вказаним у Правилах способом, здійснення Пожертв для Фонду,
  • надає можливість заявляти про потребуючих осіб, щоб Фонд міг розпочати для них збір коштів.

§ 6. Збори та передавання Пожертв

 1. Збори на Порталі публікуються виключно Фондом. Фонд може проводити збори як самостійно, так і при співпраці з іншими Користувачами.
 2. Фонд має можливість заблокувати передавання Пожертв у рамках Збору, у тому числі без вказання причини, а також припинити виплату накопичених коштів, якщо:
  • в інших українських та закордонних подібних до Порталу інтернет-сервісах, наприклад: «ubb.org.ua» або «lpl.com.ua», в обсязі, у якому на Порталі організований Збір, публікуватимуться будь-які заклики до пожертв на мету, яку обіймає Збір,
  • або якщо на думку Фонду Потребуючий втратить прозорість, необхідну для проведення Збору у вигляді благодійної діяльності Фонду,
  • або якщо на думку Фонду подальше проведення Збору у негативний спосіб впливатиме на репутацію Фонду.
 3. Пожертви не повертаються за винятком ситуацій, передбачених законодавством.
 4. Користувач зобов'язаний повідомити Фонд, якщо досягнення мети Збору, організованого при співпраці з Користувачем, стане об'єктивно неможливе, а також стане неможливе досягнення альтернативної мети допомоги Потребуючому. У такому випадку, а також у разі отримання Фондом такої інформації з інших джерел, Фонд може:
  • припинити передавання Пожертв у рамках Збору,
  • або змінити мету Збору за порозумінням з Користувачем,
  • або призначити накопичені кошти, повністю або частково, на іншу мету подібну до мети Збору, з чим Благодійники повністю погоджуються.
 5. Користувачі можуть переказувати Пожертви за допомогою Сервісів фінансового посередництва або шляхом здійснення переказу на банківський рахунок Фонду.
 6. Після реєстрації надходження Пожертви на рахунок Фонду Користувач отримує повідомлення (e-mail). У разі, якщо Користувач виразить згоду у своїх налаштуваннях повідомлень, він також отримує повідомлення (e-mail) про:
  • завершення Збору в результаті досягнення 100% суми Збору або з іншої причини,
  • опублікування на Порталі актуалізацій, пов'язаних зі Збором.
 7. У разі переказу Пожертви шляхом здійснення переказу на банківський рахунок Фонду, повідомлення (e-mail) про які йдеться вище, не надсилаються.
 8. Користувач, у рамках послуги LiqPay, яка надається у рамках Порталу фінансового посередництва, який веде ПриватБанк, може передавати Пожертви за допомогою банківських карток, банківського рахунку у ПриватБанк, інтернет-гаманця LiqPay, послуги MasterPass, яку надає компанія Mastercard, а також Visa Checkout, яку надає компанія Visa. Послуга LiqPay надається згідно з Умовами та правилами LiqPay, доступними за адресою: https://www.liqpay.ua/uk/rules/.
 9. Будь-які рекламації, пов'язані з переказом Пожертви з використанням послуги Liqpay.ua, розглядатимуться у порядку, передбаченому § 11 Правил.
 10. Розрахунки транзакцій, пов'язаних з переказами Пожертв шляхом здійснення переказу, за винятком переказів, здійснених безпосередньо на рахунок Фонду, відбуваються за посередництвом розрахункового центру Сервісу фінансового посередництва.
 11. Загальна сума Пожертв, які переказують Користувачі на даний Збір, висвітлена на Порталі, при чому ця сума - приблизна, та вона може відрізнятися від загальної суми дійсно переказаних Пожертв, наприклад, у зв'язку з можливими перебоями у роботі банківської системи, або через інциденти з відсутностю відповіді платіжної системи.
 12. Користувач може переказувати Пожертви анонімно або таким чином, що розмір переказаних ним Пожертв та Збори, підтримані Користувачем, висвітлені для інших Користувачів.

§ 7. Пожертви для осіб з метою допомоги, для яких організовано Збір, обов'язки Фонду

 1. Фонд зобов'язується, що переказати кошти, накопичені у рамках Збору, який проводиться при співпраці з Користувачем, зменшені на 20%, на цілі, вказані Потребуючим, згідно зі статутом Фонду. Сума пожертви також може бути зменшена на суми Пожертв, щодо яких виник обов'язок повернення Користувачеві.
 2. Суму Пожертви, про яку йдеться у п. 1, Фонд зобов'язаний витратити повністю на досягнення мети Збору, згідно зі статутом Фонду. У разі, якщо досягнути мету Збору неможливо, Фонд негайно визначить іншу мету, на яку буде призначена сума Пожертви.
 3. Фонд заявляє, що сума, яка відповідає 20% від суми Пожертв, які переказують Користувачі у зв'язку зі Зборами, що проводяться при співпраці з Користувачами, складає пожертву, призначену на статутні цілі Фонду. Завдяки цим коштам Фонд реалізує важливі суспільні цілі, а також покриває витрати на утримання Порталу, оплати та комісії Сервісу фінансового посередництва, а також банківські оплати та комісії. Фонд не стягує з Користувачів, у тому числі з Благодійників, жодних комісій та оплат за користування Порталом.
 4. Після звершення Збору Фонд добровільно публікує на Порталі інформацію про спосіб витрати Фондом коштів Пожертв, отриманих у зв'язку зі Збором, а також іншу інформацію, пов'язану зі Збором, якщо Користувач звернувся до Фонду з проханням цю інформацію опублікувати.
 5. Інформація про стан накопичених у рамках Збору коштів доступна на Порталі, на підсторінці даного Збору.
 6. Обов'язок Фонду, про який йдеться в п. 1 вище, втрачає чинність, якщо Потребуючий втратить, на думку Фонду, необхідну прозорість для проведення благодійної діяльності Фондом або якщо Фонд отримає інформацію про те, що ця особа веде діяльність з ознаками кримінального або економічного злочину.
 7. Обов'язок Фонду, про який йдеться в п. 1 вище, втрачає чинність також у разі смерті Потребуючого.
 8. У випадках, про які йдеться у п. 6, якщо Збір, з яким пов'язані переказані Пожертви, проводився б на цілі інші ніж статутні цілі Фонду, а Фонду було б про це невідомо, Фонд докладе усіх зусиль для того, щоб у рамках накопичених у зв'язку зі Збором коштів, надати допомогу іншому Потребуючому за порозумінням з Благодійниками, які переказали Потребуючому Пожертви, про які йдеться в п. 6.

§ 9. Заявки осіб, яким потрібна підтримка

 1. Кожен Користувач може за посередництвом формуляра, доступного на Порталі, заявити про особу, яка на його думку у зв'язку з важким станом здоров'я або складною життєвою ситуацією потребує допомоги.
 2. Заявки розглядаються у послідовності їх реєстрації Фондом.
 3. Фонд, прийнявши заявку, у тому числі після аналізу доданої до заявки медичної документації та кошторису, розгляне можливість оголошення на Порталі Збору для особи, вказаної у заявці. Рішення про оголошення або про відмову в оголошенні Збору Фонд надсилає шляхом повідомлення (e-mail), якщо Фонд не залишить заявку без відповіді.
 4. Фонд може відмовити в оголошенні Збору без вказання причини або залишити заявку без відповіді.

§ 10. Персональні дані

 1. Уся інформація, що стосується обробки Фондом персональних даних Користувачів, розміщена в окремому документі – «Політика конфіденційності».

§ 11. Рекламації

 1. Кожен Користувач вправі заявити рекламацію щодо роботи Порталу, а також виконання послуг Фондом.
 2. Рекламації необхідно заявляти за посередництвом електронної пошти (на електронну пошту Фонду: info@dopomagayu.org.ua, вказуючи тему «Рекламація») або у письмовій формі.
 3. Фонд надішле відповідь на рекламацію протягом 30 днів (словами: тридцять днів) з дня її отримання.
 4. Відповідь на рекламацію буде надіслана Користувачеві на електронну адресу (e-mail), яка була вказана у рекламації, а у разі, якщо рекламація була заявлена у письмовій формі - на електронну адресу (e-mail), яка була вказана у листі, або у письмовій формі на адресу, вказану у листі.
 5. Фонд заявляє, що рекламації, які стосуються послуг, які надають треті особи, доступ до яких пов'язаний з користуванням Користувачами Порталом, у тому числі які надаються Сервісами фінансового посередництва, розглядаються цими третіми особами згідно з умовами та у порядку, передбаченому у правилах надання послуг цими особами.

§ 12. Усунення Облікового запису

 1. Благодійник може усунути Обліковий запис самостійно або звернутися до Фонду з проханням про усунення Облікового запису, надсилаючи повідомлення (e-mail) з адреси, вказаної при реєстрації на Порталі, а Фонд зобов'язаний у відповідь на таке прохання усунути цей Обліковий запис.
 2. Вимога усунути Обліковий запис розглядається як заява про розірвання договору між Користувачем та Фондом.
 3. Розірвання договору відбувається в момент отримання Фондом вимоги.
 4. Фонд може розірвати договір з Користувачем та усунути його Обліковий запис у випадку порушення Користувачем цих Правил або якщо він у зв'язку з користуванням Порталом порушить положення чинного законодавства та незважаючи на попередні зауваження не припинить порушення.
 5. Потребуючий може вимагати від Фонду усунути усю інформацію, пов'язану з його особою. У такому випадку застосовуються положення договору, укладеного з Потребуючим, разом з додатками, а також та статут Фонду.
 6. Фонд може розірвати договір з Потребуючим у будь-який момент у негайному порядку без вказання причини, а також з поважної причини, зокрема, у випадку, якщо виявить, що Потребуючий втратив, на думку Фонду, необхідну прозорість для проведення благодійної діяльності Фондом або якщо Фонд отримає інформацію про те, що Потребуючий веде діяльність з ознаками кримінального або економічного злочину.
 7. Про факт розірвання договору Фондом Користувач або Потребуючий буде поінформований за посередництвом повідомлення (e-mail), надісланого на електронну адресу, яка була вказана при реєстрації на Порталі, або по телефону.

§ 13. Зміни Правил

 1. Фонд залишає за собою право впроваджувати зміни у Правила.
 2. Усі зміни Правил будуть опубліковані на Порталі за щонайменше 7 днів до дня набуття змінами чинності.
 3. При набутті чинності змін Правил, які стосуються Користувачів, згода Користувача не вимагається. В інших випадках Правила набувають чинності через 7 днів з дня їх публікації на Порталі.

§ 14. Кінцеві положення

 1. Правила в актуальній версії дійсні з 24 жовтня 2019 року.
 2. Правила знаходяться на інтернет-сторінці Порталу.
 3. Правила підлягають чинному законодавству України, зокрема положенням Цивільного кодексу та Закону положенням про надання електронних послуг.
 4. Компетентним судом у разі виникнення спорів між Фондом та Користувачами та Потребуючими, що виникли у зв'язку із наданням Фондом послуг у рамках Порталу, буде компетентний суд загальної юрисдикції у м. Києві - положення не стосується споживачів у розумінні положень Цивільного кодексу.

Політика файлів «cookies»

На сайті Благодійної Організації «Допомагаю.укр» ми використовуємо файли «cookies» та подібні технології (власні та третіх осіб) для, зокрема, його належної роботи, аналізу трафіку на порталі, відповідності звернень щодо зборів, або нашого Фонду до Ваших уподобань. Дізнайтеся більше